กิจกรรมล่าสุด

กิจกรรม “ฉลาดทำบุญเข้าพรรษา : ปรับปรุงโรงเรียนเพื่อเด็กด้อยโอกาส” 

--

วัน :
เสาร์และอาทิตย์ที่ 15- 16 กรกฎาคม 2560 (กิจกรรมสองวันหนึ่งคืน)


สถานที่ : โรงเรียนวัดกลางราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 3 ตำบลเทพราช อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

กิจกรรม “อาสาสองวัยใส่ใจสังคม : เรียนรู้จักผู้สูงวัยและชุมชนผ่านการถ่ายภาพ”

--

วัน : เสาร์ 24 มิถุนายน  และ เสาร์ 1 กรกฎาคม 2560 (กิจกรรมต่อเนื่องสองครั้ง)

เวลา : 9.30-15.30 น.

ฉลาดทำบุญวิสาขบูชา

 

อาสาทำความสะอาดวัด

กิจกรรม

“อาสาทำความสะอาดวัด”

--

วัน : อาทิตย์ 23 เมษายน 2560