ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

จดหมายข่าว ฉบับที่ 5

 
เครือข่ายพุทธิกา โครงการศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่ ปี 2 ได้จัด “มหกรรมป่วน ปี 2” ขึ้น ณ หอจดหมายเหตุพุทธทาสอินทปัญโญ (สวนโมกข์ กรุงเทพฯ) เพื่อให้วัยเรียน วัยรุ่นและผู้สนใจได้ศึกษาและเรียนรู้อารมณ์ต่างๆ ของตนเอง รวมถึงรู้วิธีจัดการกับอารมณ์ต่างๆ เหล่านั้นด้วยตัวเองผ่านประสบการณ์การเรียนรู้จากฐานกิจกรรมต่างๆ

วันที่ 7 - 9 มิถุนายน 2556  
ณ สวนโมกข์ กรุงเทพฯ  
>> อ่านรายละเอียด 

---

อ่านเรื่องมาใหม่  

สิ่งที่ฉันเรียนรู้จากการเข้าไป “ป่วน” สองครั้ง - โอเล่  

"...ฉันรู้สึกว่า  สิ่งที่เรียกว่า “นิวรณ์” ที่เรามักพูดกันในทางพุทธว่ามันไม่ดี เป็นสิ่งที่น่าถูกทำลายล้างให้สิ้นซากไปจากใจพุทธบุตร  แต่ใน ณ ที่นี้ มันถูกทำให้ “ง่าย” แม้จะออกสับสนไปบ้างในช่วงแรก  แต่กระนั้นมันทำให้เราไม่ได้เสื่อมคุณค่าของการมองตัวเองลงไปว่าเป็นคนมีนิวรณ์อย่างนั้นอย่างนี้เยอะแยะ  เราสามารถพูดถึงมันได้อย่างมีอารมณ์ขำ  แลกเปลี่ยนสังเกตกันและกัน  มันเลยไม่ใช่คำสอนทางธรรมที่น่าเบื่อ  เข้าใจยาก  มันกลับเป็นเรื่องที่อยู่กับเราทุกวัน  และเราสามารถอยู่ร่วมกันมันได้อย่างไม่ตกเป็นทาสบริวาร ..."   

 >> อ่านทั้งหมด 

 

ติดตามจดหมายข่าวรายเดือน กด like ที่แฟนเพจป่วน PuanPeeSong
หรือเว็บไซต์  www.budnet.org/puan