ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

พลเมืองเรื่องดี [นาทีที่ 27]

ทีมป่วน: ทีมธรรมอาสา นำหลักธรรมมาสร้างเป็นกิจกรรมให้เด็กเล่นเ­พื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชน