ศิลปะเพื่อชีวิตและอิสรภาพของคนรุ่นใหม่

ตารางป่วนสัญจร

วันที่ โรงเรียน
วันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2557
โรงเรียนแหลมสิงห์วิทยาคม จ.จันทบุรี
วันที่ 5 - 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนชำนาญสามัคคีวิทยา จ.ระยอง
วันที่ 10 - 11 มิถุนายน 2557 โรงเรียนห้วยยางศึกษา จ.ระยอง
วันที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง
วันที่ 16 - 17 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา จ.ระยอง
วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ
วันที่ 23 - 24 มิถุนายน 2557 โรงเรียนเชียงขวัญ จ.ร้อยเอ็ด
วันที่ 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนวัดนิโครธาราม ท่าวังผา จ.น่าน
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนปัว จ.น่าน
วันที่ 7-8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนนารีรัตน์ จ.แพร่
วันที่ 28 - 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนสตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพฯ

น้องๆ และอาจารย์ เตรียมรับความป่วนได้เลยนะคะ!!