กิจกรรมกลุ่มอาสาข้างเตียง ครั้งที่ 2

-A +A

         20 มิถุนายน 2555 


         วันที่ 9 มิ.ย. 55  มีการนัดพบอาสาสมัครเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนครั้งที่ 2 หลังจากที่ได้มีโอกาสเยี่ยมผู้ป่วยแล้วเป็นเวลา 2 เดือน โดยจัดประชุมที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ มหาราชินี อาคาร ส 8 บี เวลา 10.00 -15.00 น. 

         หลังจากที่อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่พยาบาลได้แนะนำตัวให้รู้จักกันทุกคนแล้ว กิจกรรมแรกที่ร่วมกันทำ คือ ปั้นแป้ง ในช่วงเวลาของการปั้นแป้งพบว่าทุกคนลงมือทำด้วยความตั้งใจและสนุกสนานตั้งแต่เริ่มนวดแป้งที่ต้องใช้แรงและความพยายาม จนถึงการเลือกแป้งสีต่างๆ มาปั้นประกอบกัน ผลงานของทุกคนที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และปั้นออกมาได้อย่างสวยงาม มีทั้งปั้นเป็นดอกไม้แบบต่าง ๆ ขนม อาหาร พระ สัตว์ ต้นไม้ สวนสนุก ฯลฯ แต่ละคนได้เล่าถึงแรงบันดาลใจในการปั้นอย่างมีความสุข มีความหมาย และทำให้ได้รู้จักกันมากขึ้น

         กิจกรรมการปั้นแป้งทำจนถึงประมาณ 11.50 น.  จากนั้นก็รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยทุกคนได้เตรียมอาหารมาทานร่วมกัน โดยพี่อิ๋ว พยาบาล ได้เตรียมข้าวสวยร้อน ๆ  ไว้ให้อีกด้วย หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ มีการตั้งวงพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันแบบสบายๆ อย่างเป็นกันเอง ระหว่างอาสาสมัครกับเจ้าหน้าที่พยาบาล โดยมีพี่อิ๋ว พี่นา และน้อง ๆ พยาบาล ร่วมพูดคุยให้ข้อมูลและคำแนะนำต่างๆ

         จากการพูดคุยทำให้รู้ถึงความรู้สึกของอาสาสมัคร คือ ดีใจที่มีส่วนช่วยให้กำลังใจ เป็นเพื่อนพูดคุย รับฟัง แบ่งเบาความทุกข์ของผู้ป่วยและญาติได้ทางหนึ่ง และได้เรียนรู้ถึงความเสียสละ ความอดทน ในการดูแลผู้ป่วยเด็กของคนในครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อ แม่  ตา ยาย ฯลฯ ที่ต้องมาอยู่กับผู้ป่วยใน รพ.เกือบตลอดเวลา บางครอบครัวมีแม่เพียงคนเดียวที่ดูแลลูก หรือยายดูแลหลาน ซึ่งทำให้เกิดความเครียดและอาจส่งผลให้เกิดปัญหาอื่นตาม ดังนั้นการดูแลผู้ป่วยจากเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์และญาติอาจไม่เพียงพอ การมีอาสาสมัครเข้ามาร่วมช่วยกันดูแลผู้ป่วย จะเป็นการช่วยในเรื่องการดูแลเรื่องทางจิตใจให้กับผู้ป่วยและญาติได้เป็นอย่างดี

         นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจากอาสาสมัครที่เคยเป็นมะเร็ง และปัจจุบันก็ยังดูแลญาติที่ป่วยเป็นมะเร็ง สาเหตุหลักที่ทำให้ทั้งตัวอาสาสมัคร และญาติ เป็นมะเร็ง คือความเครียด เพราะต่างก็เป็นคนจริงจังและเครียดง่าย ทั้งที่เลือกทานอาหารเพื่อสุขภาพ  จึงแบ่งปันประสบการณ์นี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการดูแลสุขภาพให้ห่างไกลจากมะเร็ง

         นับได้ว่ากิจกรรมในวันนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ อาสาสมัครและเจ้าหน้าที่พยาบาลได้มีโอกาสรู้จักคุ้นเคยและใกล้ชิดกันมากขึ้น เพราะส่วนใหญ่ที่อาสาสมัครมาเยี่ยมผู้ป่วยอาจไม่ได้พบกับเจ้าหน้าที่พยาบาลหรือมีเวลาพูดคุยเพียงเล็กน้อย อาจทำให้การทำงานประสานกันไม่เต็มที่เพราะเกิดความเกรงใจเนื่องจากไม่คุ้นเคยกัน

         ดังนั้นความตั้งใจในการดูแลผู้ป่วยอย่างเต็มที่ของเจ้าหน้าที่พยาบาลและอาสาสมัครนั้น หากมีการประสานได้อย่างดี โดยที่ทั้ง 2 ฝ่ายมีความคุ้นเคยกันจะทำให้การดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและระยะสุดท้ายเป็นไปอย่างดียิ่งขึ้น เสมือนเป็นทีมเดียวกัน ผู้ป่วยก็จะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่สมกับเจตนารมณ์ของทั้งอาสาสมัครและเจ้าหน้าที่พยาบาล ซึ่งเป็นความมุ่งหวังของการทำโครงการอาสาข้างเตียงด้วยเช่นกัน

 

ที่มา: