ติดต่อเรา

-A +A

โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ 
เครือข่ายพุทธิกาเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคม


ที่อยู่ 45/4 ซ.อรุณอมรินทร์ 39 (เหล่าลดา) ถ.อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700
โทร. 02-886-0863, 02-882-4387, 086-300-5458 
โทรสาร 02-882-5043
E-mail: peacefuldeath2011@gmail.com
Facebook: Peaceful Death / Peaceful Consult
สายด่วนให้คำปรึกษาทางใจผู้ป่วยระยะสุดท้าย 086-0022302