สักการะ

-A +A

                  สักการะจิตวิญญาณบรรพชน
                  แบบชีวิตอันหลุดพ้นโลกียวิถี
                  เข้าไปสู่ความว่างทั้งหมดไม่มี
                  สัมผัสการบ่งชี้ สถานะ

                  เรียนรู้อะไรในเรื่องเล่านั้น
                  กาลเปลี่ยนแปรผัน-ผัสสะ
                  ก่อรูปรอยร่างระหว่างภาระ
                  ค่อยเก็บเกี่ยวสภาวะแห่งธรรม

                  อยู่ไม่อยู่ มีไม่มี อย่างนี้ว่า
                  เกิดคือก่อต่ออัตตาล่วงถลำ
                  สุขวิเศษ,ทุกข์ระทมคลี่ครอบงำ
                  เป็นกงกรรมถักทอสืบเรื่องราว

                  หลายทางเทียวแต่ไร้ทางระหว่างโลก
                  ประสานสอดร้อยโศกเมื่อบอกกล่าว
                  ยอมอย่างไร้เงื่อนไขทุกครั้งคราว
                  ทางจึงทอยืดยาวไกลออกไป

                  ตกตายอีกกี่ครั้งยังไม่สิ้น
                  ก่อนร้างไร้ฟ้าดินสุดสมัย
                  ปัญญาญาณบรรพชนมากเพียงใด
                  ดำรงอยู่ เคลื่อนไหวในจักรวาล

                  สักการะเพื่อนำพาตัวตน-ตน
                  สู่พลังแห่งหลุดพ้นมุ่งข้ามผ่าน
                  อาจต้องใช้เวลานับกาลนาน
                  เพียงเมื่อเริ่มคลี่บานก็น่ายินดี

                  สักการะจิตวิญญาณบรรพชน
                  แบบชีวิตอันหลุดพ้นโลกียวิถี
                  พ้นเกิดแก่เจ็บตาย มี-ไม่มี
                  นอบน้อมและพร้อมพลีธรรมบูชา

 

 

 

คอลัมน์:

ผู้เขียน:

คำสำคัญ: