เปลี่ยนวันตายให้กลายเป็นวันสุข


-A +A
Poster Happy deathday1
 
ไม่ว่าจะโลกยุคไหน จะมีใครสักกี่คนที่จะยินดีกับวันสุดท้ายของตัวเอง วันสุดท้ายที่ไม่เคยรู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหร่ มนุษย์ทุกวันนี้ถูกล้อมกรอบด้วยวัตถุนิยมที่ทำให้เชื่อว่าความตายเป็นศัตรูและปฏิปักษ์ของชีวิตที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนเอาชนะ ความตายเป็นเรื่องอัปมงคลที่ไม่ควรพูดถึง หรือแม้กระทั่งคิด โดยหลงลืมไปว่า ความตายก็เป็นหลักหมายหนึ่งของชีวิตเป็นหน้าที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ควรทำให้ดีที่สุด หลีกเลี่ยงไม่ได้

ในช่วง ๑๐ กว่าปีที่ผ่านมา เครือข่ายพุทธิกา องค์กรภาคสังคมภายใต้การนำของพระไพศาล วิสาโล ประธานที่ปรึกษา ได้จัดกิจกรรมให้ความรู้ เผยแพร่ รณรงค์ส่งเสริมให้ผู้คนหันมาตระหนักในเรื่องความตาย วางแผนและเตรียมพร้อมเผชิญวาระสุดท้ายได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจทั้งผู้จะจากไปและคนรอบข้างที่ยังอยู่ ปราศจากความกลัว เข้าใจความจริง ยอมรับกับความตายที่กำลังจะมาถึง

ในวาระ ๖๐ ปี พระไพศาล วิสาโล ในปี ๒๕๖๐ เครือข่ายพุทธิกา และภาคีเครือข่ายหลายองค์กรจึงจัดงาน “Happy Deathday : เปลี่ยนวันตายให้กลายเป็นวันสุข” เพื่อแสดงจุดยืนที่ชัดเจนของท่านในเรื่องการขับเคลื่อนสังคมให้เข้าใจบริบทของความตายอย่างถูกต้อง
งานนี้จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ เปิดทางให้คนได้ฉุกคิดและเรียนรู้เรื่องการอยู่และตายอย่างมีความหมาย ผ่านหลากหลายกิจกรรม เช่น 

  • ปาฐกถา “เปลี่ยนความตายให้เป็นความสุข” โดยพระไพศาล วิสาโล

  • เสวนา “ความจริงที่ไม่เคยได้พูด” เล่าความจริงของชีวิตระยะท้ายที่ไม่เคยเปิดเผยมาก่อน ของแพทย์และคนในครอบครัวที่ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายใกล้ชิด
  • “The Last Talk” เสียงสุดท้ายของผู้กำลังเผชิญความตาย

  • รวมทั้งกิจกรรมในภาคศิลปวัฒนธรรม ละคร ดนตรี นิทรรศการ ฯลฯให้คนทั่วไปได้มาสัมผัสกับสิ่งที่เป็นความแน่นอนที่สุดในชีวิต เพื่อได้ตระหนัก ระลึก ฝึกฝนจนพร้อมรับมือความตาย-หลักหมายที่มิอาจปฏิเสธได้

วันนี้คนรัก ญาติสนิทมิตรสหาย ส่งได้แค่ตรงนี้ วันข้างหน้าอาจถึงเป็นเวลาของเรา


ขอให้โชคดียามลาจาก
Happy Deathday
วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง

ผู้สนใจเข้าร่วมงานสามารถดูรายละเอียดกำหนดการได้ที่
www.budnet.org/sunset/happydeathday
 
และลงทะเบียนออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://goo.gl/22AObi

ที่มา:

คำสำคัญ: