เวลา-ชรา

-A +A

เสียงหัวใจกล่าวแล้วอำลา
ลาภยศศักดิ์บรรดาก่อไว้
เงินทองสั่งสมมาตามแต่
มุ่งสู่วิสุทธิ์ไซร้อีกด้าว ดินแดน

กาลเวลาลุล่วงตามกัน
เห็นนรกสวรรค์ผ่านพ้น
เทียวทางท่องหลายฝันเติมต่อ กันนา
ลุล่วงอาจท่วมท้นล่มแล้ว ยังมี

คารวะคุณค่าแท้ดีงาม
คำกล่าวมาไถ่ถามห่วงให้
ทุกข์สุขยังต่อตามติดต้อง ดูฤา
ใครปลอบปะโลมไว้หม่นเศร้า ลางที

หลากเรื่องราวท่านร้อยเรียงราย
เต็มค่าตามความหมายก่อแล้ว
อนุชนมิสายสายถักต่อ ทอทาง
ฝันใฝ่คงไป่แคล้วป่นสิ้น ตำนาน

โครงคำเขียนดั่งคล้ายยืนยัน
มอบแด่คืนและวันหยั่งฟ้า
คราวท่องทุ่งแสงจันทร์กระจ่าง
เป็นดั่งแสงใต้หล้าหล่อเลี้ยง นำทาง

กาล-ชรา แก่เฒ่าครองธรรม
ทางแห่งกุศลกรรมบ่มไว้
คงชีพมีน้อมนำไปสู่
สถิตอย่างมิว่างไร้เกี่ยวร้อย วิญญาณ

 

คอลัมน์:

ผู้เขียน: