Error message

Deprecated function: Methods with the same name as their class will not be constructors in a future version of PHP; views_display has a deprecated constructor in require_once() (line 3066 of /home/boonbudn/domains/boonbudnet.com/public_html/sunset/includes/bootstrap.inc).

Tags

-A +A
John Cardosa Marion Wilson-Gruzalski Peter Sual กนกวรรณ กนาวนาวงศ์ กรณิภา ภาชื่น กรมการแพทย์ กรรณจริยา สุขรุ่ง กฤษดาวรรณ เมธาวิกุล กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ คาเรน แอนน์ ควินแลน (Karen Ann Quinlan) จรีรัตน์ โรจนาจิน จอมพลประภาส จารุเสถียร จอห์น แมคคอนแนล จันทิมา รักษาเสรี จาฟฟา ชาง (Jaffa Chang) จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ จำนงศรี หาญเจนลักษณ์ (คุณหญิง) จิมมี่ เจอร์เกน ฟรานซิส คิลลิงเจอร์ จิม เชอร์ริแดน จ๋า ปฏิมา ชมรมบริบาลผู้ป่วยระยะท้าย ซิเซลี ซอนเดอร์ส ซิเซลี ซอนเดอร์ส (Cicely Saunders) ฐิติมา คุณติรานนท์ ณัทยา เกตุทอง ดร.ซาร่าห์ แบร์ลี่ (Sarah Brearley) ดร.วิชิต เปานิล ดร.สตีเว่น ลอร์เรย์ (Steven Laureys) ดร.เดวิด คลาร์ก (David Clark) ดร.เบเวอรี่ คอลเล็ตเต ดร.เสรี พงศ์พิศ ดีเจโจ้ ติช นัท ฮันห์ ทวีวัฒนา ทุนคุ้มทอง ทอนยา เฮอร์ลีย์ ทะไลลามะ ทีมการุณย์รักษ์ ท่านงาวัง นัมเกล ธนวรรณ สินประเสริฐ ธรรมนันท์ ทุมสอน ธรรศ ธวัชชัย โตสิตระกูล นพ.คมสรรค์ พงษ์ภักดี นพ.บัลโฟร์ เมาท์ (Balfour Mount) นพ.ปรีชา สุนทรานันท์ นพ.พรเลิศ ฉัตรแก้ว นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ นพ.วิทิต อรรถเวชกุล นพ.ศิริโรจน์ กิตติสารพงษ์ นพ.สกล สิงหะ นพ.สก็อต แบล็คเวล (Scott Blackwell) นพ.สุวัฒน์ วิริยพงษ์สุกิจ นพ.อำพล จินดาวัฒนะ นพ.อิศรางค์ นุชประยูร นพ.เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ นพ.โรจนศักดิ์ ทองคำเจริญ นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ นภาพร พีรกวี นิธิ เอียวศรีวงศ์ นิ้วกลม นโบเลียน โบนาปาร์ต บัวตั๋น เธียรอารมณ์ ประมวล เพ็งจันทร์ ปรีดา เรืองวิชาธร ปองกมล สุรัตน์ พรวรินทร์ นุตราวงศ์ พระครรชิต อกิญฺจโน พระฐิติพันธุ์ อิสสรธัมโม พระธนภัทร ฉนฺทธมฺโม พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระปณต คุณวัฑโฒ พระปพนพัชร์ จิรธัมโม พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) พระมหาสมณเจ้า กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส สมเด็จพระสังฆราช (สา) พระมหาเผื่อน กิตฺติโสภโณ พระรังสิยา ถิระปญฺโญ พระวิชิต ธมฺมชิโต พระอาจารย์ลี ธัมมธโร พระเจ้าชัยวรมันที่ ๗ พระไพศาล วิสาโล พรเลิศ ฉัตรแก้ว พัชรพร สกุลพงศ์(ดร.) พัชรินทร์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง (หมอโจ้) พัชร์ณภัค อังกลมเกลียว พุทธทาส ฟีลิซิตี ออลิโน (Felicity Aulino) ภูธิชา บัวทรัพย์ มนตรี ทองเพียร มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช มรกต ผาสุพรรณ์ จุ๊บแจง มาร์กาเร็ต แธตเชอร์ ยอดรัก สลักใจ รสวรรณ ม่วงมิ่งสุข รอม อูเบน รอม อูเบน (Rom Huben) ระวีวรรณ ศรีทอง รัชฎา วงศ์วรวิสิทธิ์ รัชตะ รัชตะนาวิน (ศ.นพ.) รัมภา กำเนิดรัตน์ รุ่งนิรันด์ ประดิษฐ์สุวรรณ ลักษมี ชาญเวชช์ ลามะซังปา กาเร เยเซ โดร์จี ลินนา ชานดรา วรรณวิภา มาลัยนวล วรรณา จารุสมบูรณ์ วิลโก จอห์นสัน วิศิษฐ์ วังวิญญู วิเชียร เจษฏากานต์ วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ศ.คลินิก พญ.วินัดดา ปิยะศิลป์ ศ.นพ.ประเวศ วะสี ศรีเวียง ไพโรจน์กุล สกล สิงหะ สตีฟ จ๊อบส์ สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี (รศ.ดร.) สมหมาย โตคล้าย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส สันติกโร สันติสุข โสภณสิริ สาทิส อินทรกำแหง สายชล ศรทัตต์ สิตางศุ์ เคิร์ทแลนด์ สุพจน์ ด่านตระกูล สุพรรณ ศรีธรรมา (นพ.) สุภาพร พงศ์พฤกษ์ สุมาลี นิมมานิตย์ สุรชัย ใจสูงเนิน สุรภี ชูตระกูล สุรีย์ ลี้มงคล สุลักษณ์ ศิวรักษ์ สุเรช กุมาร หน่วยบริรักษ์ โรงพยาบาลศิริราช หลวงตาปพนพัชร์ จิรธมฺโม หลวงปู่ดูลย์ อตุโล หลวงปู่บุดดา หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ อ.ดร.โสรีย์ โพธิแก้ว อ.มิว เยิน อนัญญา ผลจันทน์ อนุพันธ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส) อภิชญา วรพันธ์ อภิสิทธิ์ เดชะวงศ์อนันต์ อมรา มลิลา อรทัย ชะฟู อรศรี งามวิทยาพงศ์ อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์ อลิซาเบธ คืบเลอร์-รอสส์ (Elisabeth Kubler-Ross) อลิซาเบส คืบเลอร์-รอสส์ (Elisabeth Kubler-Ross) อาร์โนลด์ ทอยน์บี (Arnold J. Toynbee) อาเธอร์ แคปแลน (Arthur Caplan) อิศรางค์ นุชประยูร (ศ.นพ.) อุมาภรณ์ ไพศาลสุทธิเดช อโนทัย เจียรสถาวงศ์ เกื้อจิตร แขรัมย์ เคท แจ็คสัน (Kate Jackson) เจสสิกา มิตฟอร์ด เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง เดวิด เซิ่ง เดวิส เคสเลอร์ (David Kessler) เดเมียน เฮิร์สต เตือนใจ เทียนทอง เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี เพียงพร ลาภคล้อยมา เพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์ เอกภพ สิทธิวรรณธนะ แคนดี ชาง แม่ชีศันสนีย์ แม่อุ้ยสม บุญสุข แม่แป๊ว แสงอุษณีย์ นวมะรัตน์ แสวง บุญเฉลิมวิภาส แสวง บุญเฉลิมวิภาส (ศ.) โกมล คีมทอง โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ โชเกียว รินโปเช โซเกียล รินโปเช โตชิโร คานาโมริ โยจิโร ทาคิตะ โรงพยาบาลศิริราช ไทโค บราห์ ไพศาล ลิ้มสถิตย์ ไมเคิล ลาร์โก้