การเรียนรู้

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
ความกรุณาไร้พันธนาการ : การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในเรือนจำ กองสาราณียกร มองรอบทิศ
ข้อคิดจากงานอาสาข้างเตียง: ความคาดหวัง อาสาข้างเตียง โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
ยายผีสาว (ภาค ๒) Ghostgirl ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
พลังแห่งจิต ปัญจรัตน์ จันทร์ฟัก โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
จิตอาสาดูแลผู้ป่วย สิ่งแวดล้อมของโพธิจิต เอกภพ สิทธิวรรณธนะ สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย
บทเรียนแรก การสร้างทีม วรรณา จารุสมบูรณ์ โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
บันทึกอาสาข้างเตียง “เรียนรู้เขา เพื่อเรียนรู้ตัวเอง” บุศรา ศรีศุโมโร โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
จิตอาสาดูแลผู้ป่วยในสังคมไทย: บทสำรวจโดยสังเขป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
เมื่อนกกลายเป็นแมลงสาบ Bird eye view หยิบหยอกบอกเล่า
ความรักที่ไม่เคยหายไปไหน มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
เตรียมพร้อมทั้งสองมือ นกขมิ้นเหลืองอ่อน หยิบหยอกบอกเล่า
คำขอบคุณจากพี่อาสา ชยาทิพย์ กิติโชตน์กุล โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
มุมมองจากเบื้องบน เรื่องของยูจีน ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
สัญจรพิพิธภัณฑ์ศิริราช ตอน “มรณสติ : อสุภกรรมฐาน” ธนิดา อภิชนะกุลชัย โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
ชีวิตที่ต้องอยู่ตามลำพัง นกขมิ้นเหลืองอ่อน หยิบหยอกบอกเล่า
ก้าวข้ามความกลัวมาทัวร์โลกนอกกะลา เทียนสี ในทางเลือก
โตเกียว 8.0 วันโลกแตก (Tokyo Magnitude 8.0) ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
จิมมี่: ผู้ป่วยผู้เยียวยาผู้ป่วย วรรณวิภา มาลัยนวล ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง
สอนเด็กให้เป็นมนุษย์ Children Full of Life ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
Subscribe to การเรียนรู้