ครอบครัว

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
Little DJ.: เสียงจากหัวใจ “ครอบครัว ความรัก และการจากพราก” ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
ท่ามกลางเทคโนโลยียังมีหัวใจ อนัญญา ผลจันทน์ ในประสบการณ์
Tomorrow (๑) เมธาวี เลิศรัตนา ในความรื่นรมย์
เรื่องของน้าเอิบ กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ ในประสบการณ์
ลัดดาแลนด์ : การมีชีวิต การตายจาก และความกลัว ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
เมื่อกลิ่นเหล้าจาง สง่า ลือชาพัฒนพร ในประสบการณ์
ห้าสิบ/ห้าสิบ ไม่รอดก็ตาย แต่มันมีอะไรมากกว่านั้น ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
แรงอธิษฐาน เสกสรรค์ นันทนวคุณ ในประสบการณ์
Tomorrow (๒) เมธาวี เลิศรัตนา ในความรื่นรมย์
ชั่วขณะสุดท้ายของชีวิต: ภาวะร่างกายและการดูแล ศรีเวียง ไพโรจน์กุล (รศ.พญ.) เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
จุดประกาย: การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่บ้าน สุรีย์ ลี้มงคล ในประสบการณ์
The Barbarian Invasions กองสาราณียกร ในความรื่นรมย์
บทพิจารณา “ตายก่อนตาย” พระไพศาล วิสาโล
อโรคยศาล บทเรียนการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในสังคมไทย กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ตายแบบไหน...ที่พยาบาลอยากให้เป็น ฐนิดา อภิชนะกุลชัย
บันทึกด้วยรักและอาลัย ดูแลเธอจนวาระสุดท้ายอย่างสงบแม้ยังไม่มีคำบอก.. สุภาวดี พัฒนวีรมงคล
ยายนิ อุบล หาญฤทธิ์ ในประสบการณ์
อนุสติจากการตายของมาร์กาเร็ต แธตเชอร์ กองสาราณียกร มองรอบทิศ
My Sister’s Keeper พ่อแม่ไม่ฟังฉัน ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
ติดค้างในใจที่ไม่ได้อยู่กับลูกในวาระสุดท้าย พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
ความตายของลำยอง นกขมิ้นเหลืองอ่อน หยิบหยอกบอกเล่า
ทุกข์ใจ เพราะแม่ใกล้ตาย พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
ดวงใจพ่อ: รับมือกับความตาย ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
หมออย่าบอกแม่นะครับว่าเป็นมะเร็ง รัชดาพร บุญญาภิสมภาร (พญ.) ในประสบการณ์
สะสางสิ่งคาใจ ปลดเปลื้องภาระติดค้างเพื่อคนอยู่ข้างหลัง นกขมิ้นเหลืองอ่อน หยิบหยอกบอกเล่า
ใจเดียว ทิพวรรณ ผลจันทน์ ในประสบการณ์
การตายที่บ้าน มองเขา มองเรา ย้อนอดีต ดูปัจจุบัน นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ก่อนวันพ่อออกเดินทาง รัชนี วิศิษฎ์วโรดม ในประสบการณ์
วันที่กายติดเตียง ชัยพร นำประทีป มรณสติในชีวิตประจำวัน
Subscribe to ครอบครัว