สุภาพร พงศ์พฤกษ์

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
สติกับยาระงับปวด เต็มศักดิ์ พึ่งรัศมี (รศ.นพ.) เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
เตรียมตัวตายอย่างมีสติ - พระไพศาล วิสาโล วันชัย ตันติวิทยาพิทักษ์
รำลึกการจากไปของสุภาพร พงศ์พฤกษ์ กรรณจริยา สุขรุ่ง, สุภาพร พงศ์พฤกษ์
หลักการที่จะช่วยให้ผู้ป่วยระยะสุดท้ายได้จากไปอย่างสงบทำอย่างไรได้บ้าง พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
เผชิญความตายอย่างสงบ “รู้ไว้ใช่ว่า” กองสาราณียกร ในความเคลื่อนไหว
การตายที่บ้าน มองเขา มองเรา ย้อนอดีต ดูปัจจุบัน นภนาท อนุพงศ์พัฒน์ เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ทักษะการดูแลและเตรียมพร้อมช่วงท้ายของชีวิต (ต้องทำให้ความรู้ดังกล่าวเป็นเรื่องสาธารณะ) กองสาราณียกร โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
Subscribe to สุภาพร พงศ์พฤกษ์