ผู้ดูแล

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
การรักษาสัมพันธภาพในขณะให้การดูแล คานเดซ โรโทโล, กองสาราณียกร มองรอบทิศ
การดูแลหลังการสูญเสีย เปลี่ยนความเศร้าเป็นเข้าใจ กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
มอบสิ่งดีที่สุดเพื่อผู้ป่วยระยะสุดท้าย พระไพศาล วิสาโล
การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย หรือ Hospice Care: กำเนิดและพัฒนาการโดยสังเขป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
รับฟังอย่างลึกซึ้ง: ประตูสู่หัวใจ ช่วยคลายทุกข์และเยียวยา เทียนสี ในทางเลือก
กิจกรรมกลุ่มสร้างสรรค์ สรรค์สร้างพลังชีวิต เทียนสี ในทางเลือก
วิถีแห่งจิตวิญญาณ สุรีย์ ลี้มงคล ในประสบการณ์
บันทึกด้วยรักและอาลัย ดูแลเธอจนวาระสุดท้ายอย่างสงบแม้ยังไม่มีคำบอก.. สุภาวดี พัฒนวีรมงคล
ดูแลผู้ดูแล สายน้อย คำชู โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
คันฉ่อง ส่องการดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
เยียวยาผู้ดูแล พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
จะนำทางสามีตอนใกล้สิ้นลมอย่างไรดี นกขมิ้นเหลืองอ่อน หยิบหยอกบอกเล่า
สามีของดิฉันกำลังจะตาย พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
รับมือกับ...ความหวังดี อภิชญา วรพันธ์ ในประสบการณ์
ความหมายที่แท้จริงของการโอบอุ้ม-ให้พื้นที่แก่ใครบางคน คณะจิตอาสาเครือข่ายพุทธิกา มองรอบทิศ
Subscribe to ผู้ดูแล