ตายดี

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
ตายดีมีสุข พระไพศาล วิสาโล
พินัยกรรมชีวิต สู่การจากไปด้วยใจสงบ กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
สารานุกรมนานามรณะ Bird eye view หยิบหยอกบอกเล่า
จิตอาสาดูแลผู้ป่วยในสังคมไทย: บทสำรวจโดยสังเขป กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
การวางแผนดูแลรักษาตนเองล่วงหน้า (Advance care plan) กองสาราณียกร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
เปิดประตูสู่สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย
ยิ้มได้เมื่อสิ้นลม? วีระศักดิ์ จันทร์ส่งแสง ในความรื่นรมย์
ทำแล้วปล่อย ทำแล้ววาง วารุณี วงศ์สุทธิโรจน์
มุมมองเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน “ตายดี อยู่ดี” ฐนิดา อภิชนะกุลชัย
เวทีเสวนา ป่วยเป็นก็เห็นสุข (บันทึกการเสวนา) อรทัย ชะฟู, อภิสิทธิ์ เดชะวงศ์อนันต์, สายชล ศรทัตต์ โครงการเผชิญความตายอย่างสงบ
วิถีสู่ความตายอย่างสงบในสังคมไทย กองสาราณียกร ในความเคลื่อนไหว
ตัวอย่างการสร้างบรรยากาศพูดคุยเรื่องความตาย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ ความตาย พูดได้
ตายที่บ้าน “ดีกว่า” แต่คนส่วนใหญ่กลัวที่จะพูดถึง Jesse Singal มองรอบทิศ
สารคดีปู่สมบูรณ์ ภาพชีวิต แก่ เจ็บ ตาย ชัยยศ จิรพฤกษ์ภิญโญ ในความรื่นรมย์
ทัศนะต่อความตาย ในโรงพยาบาลสมัยใหม่ เอกภพ สิทธิวรรณธนะ เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
Subscribe to ตายดี