จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559

-A +A
ชื่อบทความ ผู้เขียน คอลัมน์
บ้านปันรัก ถมช่องว่างในระบบบริการสุขภาพด้วยรัก เอกภพ สิทธิวรรณธนะ, ศรินธร รัตน์เจริญขจร เพ่งพินิจเรื่องชีวิตและความตาย
ความหมายที่แท้จริงของการโอบอุ้ม-ให้พื้นที่แก่ใครบางคน คณะจิตอาสาเครือข่ายพุทธิกา มองรอบทิศ
พระ(สงฆ์)ดี มีอยู่จริง ศรินธร รัตน์เจริญขจร สังฆะกับการดูแลผู้ป่วย
คัลลานิช นิเวศบำบัดเพื่อการเยียวยาจิตใจผู้ป่วยมะเร็ง เพ็รชลดา ซึ้งจิตสิริโรจน์ ในประสบการณ์
ปันรักให้สัตว์โลก แคทมิน สัตว์โลกสอนธรรม
ของขวัญล้ำค่าจากความตาย พรรัตน์ วชิราชัย ชีวิตสอนอะไรเราบ้าง
ทำอย่างไร แม่จึงจะปล่อยวาง เลิกโมโห และอาฆาต พระไพศาล วิสาโล และคณะ ถาม-ตอบ ทุกมิติความตายกับชีวิต
อานิสงส์ของการเตรียมตัวตาย กองสาราณียกร มรณสติในชีวิตประจำวัน
คำถามหยั่งเชิง เปิดประเด็นคุยเรื่องความตาย เอกภพ สิทธิวรรณธนะ ความตาย พูดได้
SKT ลมหายใจเพื่อการเยียวยา วันอาทิตย์ ในทางเลือก
สวนดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ นาโก๊ะลี ในความรื่นรมย์
ตาย-เป็น (Being Mortal) ศรินธร รัตน์เจริญขจร ในความรื่นรมย์
Subscribe to จดหมายข่าวอาทิตย์อัสดง ปีที่ 8 ฉบับที่ 29 ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2559